TÜRKİYE İÇİ FİRMALARIN BİR BİRİNE EMTİA SATIŞLARINDA TL CİNSİNDEN ÖDEME ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR


TÜRK PARASINI KORUMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR
(19 Nisan 2022 SALI - Resmî Gazete Sayısı : 31814)

32 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kararında 19.04.2022 tarihi itibari ile değişen maddeleri aşağıdadır.

1) (9) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. (Ek cümle:RG-19/4/2022-31814) Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.

2) (15) On altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak (Değişik ibare:RG-19/4/2022-31814) kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi mümkündür.

Bu iki husus dışında değişen bir durum yoktur.

Bu madde hükmüne göre, Türkiye içinde döviz cinsinden alınan veya satılan her türlü mal ve hizmet ödemelerinde TÜRK LİRASI ile ödenmelidir. Ödeme tarihindeki Kur ile fatura tarihi arasındaki kur Farkları ise karşılıklı faturalaşmak suretiyle kapatılmalıdır.

Bu durum çekle yapılacak ödemeler için de geçerli olup, bu ödemelerin mutlaka TL çekleri ile ödenmesi gerekecektir.

Bu işlemlere ilişkin açıklamalar aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir:

Satış İşlemleri Fatura Fatura Karşılığında Alınan Çek  Sözleşme Ödeme
Emtia Satışları Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olamaz
Gayrimenkul Satışları Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olamaz Dövizli Olamaz
Taşıt Satışları Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir
Taahhüt İşleri Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir

A-Emtia Satışları:

Emtia Satışları Fatura Fatura Karşılığında Alınan Çek  Sözleşme Ödeme
Halı  Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olamaz
İplik Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olamaz
Çocuk Bezi Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olamaz
Bitkisel Yağ Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olamaz
Demir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olamaz
Makarna Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olamaz
Deterjan Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olamaz
Bakliyat Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olamaz
Ambalaj Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olamaz
Hazır Beton Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olamaz
Un Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olamaz

B-Gayrimenkul Satışları:

Gayrimenkul Satışları Fatura Fatura Karşılığında Alınan Çek  Sözleşme Ödeme
Arazi Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olamaz Dövizli Olamaz
Arsa Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olamaz Dövizli Olamaz
Dükkan Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olamaz Dövizli Olamaz
Konut Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olamaz Dövizli Olamaz

C-Taşıt Satışları:

Taşıt Satışları Fatura Fatura Karşılığında Alınan Çek  Sözleşme Ödeme
Otomobil Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir
Kamyon Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir
Tır Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir
İş Makinası Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir
Otobüs Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir

D-Müteaahitlik Faaliyetleri:

Müteahhitlik Faaliyetleri Fatura Fatura Karşılığında Alınan Çek  Sözleşme Ödeme
TOKİ Müteahhitleri Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir
Karayolları Müteahhitleri Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir
Belediye Müteahhitelri Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir
Alt Taşeronlar Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir Dövizli Olabilir

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi